Το SchoolKit είναι ένα πλήρες, εύχρηστο, απόλυτα παραμετροποιήσιμο πρόγραμμα διαχείρισης φροντιστηρίων, που μπορεί να καλύψει το σύνολο των διοικητικών, διαχειριστικών και εκπαιδευτικών σας αναγκών.

Είναι εγκατεστημένο στο σύννεφο και συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε και από οποιαδήποτε συσκευή. Χρησιμοποιείστε το SchoolKit από τον υπολογιστή, το tablet ή το κινητό για τη διαχείριση των στοιχείων των μαθητών, των εκπαιδευτικών, του διοικητικού προσωπικού, των μαθημάτων, των αιθουσών, του εξοπλισμού καθώς και όλων των συστημάτων και διαδικασιών που σχετίζονται με την αποτελεσματική λειτουργία της εκπαιδευτικής σας μονάδας.

 • Σύνδεση
  γονέα μαθητή εκπαιδευτικού

  Επικοινωνία μεταξύ Γονέων / Μαθητών, Εκπαιδευτικών και Διοικητικού Προσωπικού με SMS, email και ανακοινώσεις του Ημερολογίου.

  περισσότερα

 • Διαχείριση απουσιών

  Εύκολα διαχειρίσιμο απουσιολόγιο με αυτοματοποιημένη δυνατότητα δημιουργίας και αποστολής αναφορών και ειδοποιήσεων ακόμα και μέσα απο την τάξη, από το laptop, το tablet ή το κινητό σας τηλέφωνο.

  περισσότερα

 • Παρακολούθηση επίδοσης

  Ευέλικτο και παραμετροποιήσιμο Βαθμολόγιο για την παρακολούθηση των επιδόσεων με έμφαση στην παροχή ανατροφοδότησης προς τους μαθητές / γονείς.

  περισσότερα

 • Τράπεζα Θεμάτων

  Καταγράψτε και οργανώστε τις δικές σας ασκήσεις. Δημιουργήστε και πραγματοποιήστε τυποποιημένα τεστ και δημοσιεύστε τα αποτελέσματα με ένα κλικ.

  περισσότερα

 • Ημερολόγιο

  Όλα τα εκπαιδευτικά γεγονότα του φροντιστηρίου σας διαθέσιμα με ένα κλικ σε γονείς / μαθητές, εκπαιδευτικούς και Διοικητικό Προσωπικό.

  περισσότερα

 • Ασφάλεια και αξιοπιστία

  Τα δεδομένα σας είναι απολύτως ασφαλή και ταυτόχρονα εύκολα προσβάσιμα σε αυτούς που τα χρειάζονται.

  περισσότερα

 • Αναφορές

  Εκτυπώστε εύκολα και αποτελεσματικά πλήθος Αναφορών και Συγκεντρωτικών Καταστάσεων που συνοψίζουν τις κρίσιμες πληροφορίες του φροντιστηρίου σας.

  περισσότερα

 • Εισαγωγή δεδομένων

  Εισάγετε αυτοματοποιημένα τα δεδομένα άλλων πληροφοριακών συστημάτων ή άλλων λογισμικών με ταχύτητα και ευκολία, μέσω των ειδικών επιλογών.

  περισσότερα

 • Προσωποποιημένη Πληροφόρηση

  Δείτε όλες τις πληροφορίες που σας αφορούν, ανάλογα με το είδος του λογαριασμού σας, σε ένα ενιαίο περιβάλλον.

  περισσότερα

Με το πρόγραμμα διαχείρισης φροντιστηρίων SchoolKit έχετε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε την εκπαιδευτική σας μονάδα να ξεχωρίσει: ευκολία και αμεσότητα στην επικοινωνία με γονείς και μαθητές, αποτελεσματική παρακολούθηση των επιδόσεων και της συμμετοχής των μαθητών, πληθώρα αναφορών, εύκολα διαχειρίσιμη βιβλιοθήκη ασκήσεων και διαγωνισμάτων με δυνατότητα αυτόματης διόρθωσης. Όλα αυτά σε ένα ασφαλές, αξιόπιστο, εύχρηστο και παραμετροποιήσιμο περιβάλλον εργασίας.